ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น :GPSC 69.75 (THB)

ข้อมูลล่าสุด:21 มิถุนายน 2561 12:29

 • เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง
  -1.25 | -1.76
 • สูงสุด - ต่ำสุด
  71.00 - 68.50
 • ปริมาณ(หุ้น)
  3,960,700
 • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
  87.50 - 35.00

อันดับความน่าเชื่อถือ

Standard & Poor'sStandard and Poor's Rating Group (S&P)

Credit Rating

BBB-

Fitch RatingsFitch Ratings Ltd-The international Rating Agency

Credit Rating

A+(tha)

ดาวน์โหลดรายงานทางการเงินล่าสุด