ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น :GPSC 79.25 (THB)

ข้อมูลล่าสุด:20 กุมภาพันธ์ 2561 16:38

 • เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง
  +0.25 | 0.32
 • สูงสุด - ต่ำสุด
  80.00 - 78.25
 • ปริมาณ(หุ้น)
  3,229,100
 • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
  87.50 - 31.00

อันดับความน่าเชื่อถือ

Standard & Poor'sStandard and Poor's Rating Group (S&P)

Credit Rating

BBB-

Fitch RatingsFitch Ratings Ltd-The international Rating Agency

Credit Rating

A+(tha)

Opportunity Day Q4/2017

07 มีนาคม 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม : ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ADD TO CALENDAR

ดาวน์โหลดรายงานทางการเงินล่าสุด