ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น :GPSC 58.50 (THB)

ข้อมูลล่าสุด:22 พฤศจิกายน 2560 16:35

 • เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง
  +0.50 | 0.86
 • สูงสุด - ต่ำสุด
  59.50 - 57.75
 • ปริมาณ(หุ้น)
  6,365,300
 • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
  64.50 - 31.00

อันดับความน่าเชื่อถือ

Standard & Poor'sStandard and Poor's Rating Group (S&P)

Credit Rating

BBB-

Fitch RatingsFitch Ratings Ltd-The international Rating Agency

Credit Rating

A+(tha)

ดาวน์โหลดรายงานทางการเงินล่าสุด