ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น :GPSC 45.00 (THB)

ข้อมูลล่าสุด:21 กันยายน 2560 16:38

 • เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง
  +0.75 | 1.69
 • สูงสุด - ต่ำสุด
  45.75 - 44.25
 • ปริมาณ(หุ้น)
  3,761,700
 • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
  45.75 - 31.00

อันดับความน่าเชื่อถือ

Standard & Poor'sStandard and Poor's Rating Group (S&P)

Credit Rating

BBB-

Fitch RatingsFitch Ratings Ltd-The international Rating Agency

Credit Rating

A+(tha)

ดาวน์โหลดรายงานทางการเงินล่าสุด