ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น :GPSC 35.00 (THB)

ข้อมูลล่าสุด:29 พฤษภาคม 2560 12:29

 • เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง
  +0.25 | 0.72
 • สูงสุด - ต่ำสุด
  35.25 - 35.00
 • ปริมาณ(หุ้น)
  321,800
 • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
  40.25 - 31.00

อันดับความน่าเชื่อถือ

Standard & Poor'sStandard and Poor's Rating Group (S&P)

Credit Rating

BBB-

Fitch RatingsFitch Ratings Ltd-The international Rating Agency

Credit Rating

A+(tha)

ดาวน์โหลดรายงานทางการเงินล่าสุด