ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น :GPSC 39.75 (THB)

ข้อมูลล่าสุด:21 กรกฎาคม 2560 16:36

 • เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง
  +1.50 | 3.92
 • สูงสุด - ต่ำสุด
  40.00 - 38.25
 • ปริมาณ(หุ้น)
  13,212,600
 • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
  40.25 - 31.00

อันดับความน่าเชื่อถือ

Standard & Poor'sStandard and Poor's Rating Group (S&P)

Credit Rating

BBB-

Fitch RatingsFitch Ratings Ltd-The international Rating Agency

Credit Rating

A+(tha)

Analyst Meeting Q2/2017

18 สิงหาคม 2560

ข้อมูลเพิ่มเติม : ห้องประชุม Synergy Hall 1 ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร C

ADD TO CALENDAR

ดาวน์โหลดรายงานทางการเงินล่าสุด