ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น :GPSC 74.00 (THB)

ข้อมูลล่าสุด:24 เมษายน 2561 16:39

 • เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง
  -0.50 | -0.67
 • สูงสุด - ต่ำสุด
  74.75 - 73.75
 • ปริมาณ(หุ้น)
  1,694,100
 • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
  87.50 - 33.75

อันดับความน่าเชื่อถือ

Standard & Poor'sStandard and Poor's Rating Group (S&P)

Credit Rating

BBB-

Fitch RatingsFitch Ratings Ltd-The international Rating Agency

Credit Rating

A+(tha)

ดาวน์โหลดรายงานทางการเงินล่าสุด